Tell us: hulpmiddel voor het melden van mogelijke non-compliance incidenten bij Angiokard Medizintechnik GmbH

Angiokard Medizintechnik GmbH maakt zich als bedrijf hard om de geldende wetgeving na te leven. Uiteraard moeten ook alle interne regels van Angiokard Medizintechnik GmbH worden nageleefd. Alleen als we ons houden aan regels, normen en wetten, kunnen we schade aan ons bedrijf voorkomen.

Het naleven van wet- en regelgeving is om die reden voor Angiokard Medizintechnik GmbH van bijzonder belang. Non-compliance moet vroegtijdig worden opgespoord.

Hiervoor hebben we bij Angiokard Medizintechnik GmbH een hulpmiddel met de naam ‘Tell us’ voor het melden van mogelijke non-compliance incidenten opgezet dat medewerkers en externe personen de mogelijkheid biedt om mogelijke incidenten te melden waarbij de wet- en regelgeving niet worden nageleefd. U krijgt de mogelijkheid uw melding van een dergelijk incident aan ons zowel met uw naam als anoniem te doen.

Na ontvangst van de melding voeren we een op risico’s gebaseerde, eerste beoordeling uit voor het bepalen van de relevantie. In het kader van het onderzoek ontvangt de betrokkene na een eerste controle op aannemelijkheid zo snel mogelijk de gelegenheid om met een weerwoord te komen. Zo lang een overtreding niet bewezen is, bestaat het vermoeden op onschuld.

Wij verzoeken u het bijgevoegde meldingsformulier te gebruiken om uw melding te doen. U hoeft uw naam hierop niet te vermelden als u anoniem wilt blijven.

Angiokard Medizintechnik GmbH garandeert de persoon die mogelijke non-compliance incidenten meldt, in het kader van wettelijke voorschriften dat zijn/haar persoonlijke gegevens discreet behandeld worden. L&R onderzoekt de melding en volgt deze op, en neemt indien nodig passende maatregelen om een einde te maken aan de non-compliance.

Meldingsformulier voor mogelijke non-compliance incidenten

  Waaruit bestaat volgens u het incident?*
  Wanneer heeft het incident plaatsgevonden?*
  Wie waren erbij betrokken?*
  Wat is er gebeurd?*
  Uw contactgegevens (vrijwillig)

  Ik wil graag een compliance-incident melden. Ik geef toestemming voor de gegenvensverwerking voor dit doel.

  * Verplicht veld

   

  Als per e-mail of per post

  Compliance Officer

  Industriestraße 15
  D-26446 Friedeburg
  compliance@angiokard.de